Om museet

Fanø Skibsfart & Dragtsamling åbnede i 1976 i Skibsrederforeningens hus. Et historisk museum i en historisk bygning.

Samlingen præsentere udviklingen på øen fra dens frikøb af kronen i 1741, og hvorfra provinsens største sejlskibsflåde udviklede sig og påvirkede livet på øen. 

Den helt unikke samling af Fanødragter kan ses på museets 1. sal. Her finder man også Skippers kammer, og Riggerloftet, hvor børn og voksne kan prøve kræfter med sømandshusflid.

I museets samling af skibsmalerier og skibsmodeller, findes mange af de skibe som var hjemhørende på Fanø, og som bragte den velstand hjem til Fanø, og som blandt andet gjorde det muligt at bygge "Skibsrederforeningen".

Bag museet står en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra Fannikerdagen, Fanø Skibsrederforening og Fanø Museum.  Ansvaret for udstillingen og den økomiske drift af museet ligger hos foreningen Fannikerdagen. Ud over museets ansatte kustoder, så ud føres alle øvrige opgaver af frivillige.

I vinteren 2014 har bygningen gennemgået en gennemgribende renovering, og står nu klar til at danne rammerne om museet mange år fremover. 

 

Bestyrelsen for Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

Formand Carl Marckmann 
E-mail: formand@fanoskibs-dragt.dk

Næstformand/sekretær Henning Kjærgaard

Kasserer Bente Marckmann 

Bestyrelsesmedlem  Ryon Schmidt Petersen

Bestyrelsesmedlem Trine Buhl

Bestyrelsesmedlem Ida Bjerg

Bestyrelsesmedlem Peer Hansen


Museets drift:

Udstilling - søfart:
Ryon Petersen

Udstilling - Dragter:
Kis Sharasuvana og Claus Fischer Jensen

Riggerloftet:
Jens Rimer & Carl Marckmann

PR & særudstillinger:
Trine Buhl & Carl Marckmann

Butik:
Regnskabsansvarlig Henrik Svarrer

Pedel:
Mogens Munk Nielsen 

Bygningsvedligehold:
Peer Hansen & Ryon Petersen