Skibsfart

Fanø's sejlskibsflåde var især kendt som en langfartsflåde,  der sejlede på alle "de syv have".

Som følge heraf havde størsteparten hvidmalet skrog, der bedst kunne holde varmen ude fra lasten.

Storhedstiden for Fanø kulminerer i de sidste årtier før 1900, hvor øen har den største sejlskibsflåde udenfor København.

Dette medfører en spaltning af familielivet, idet mændene nu i indtil flere år sejler fjernt fra hjemmet, mens kvinderne derhjemme må tage sig af børneopdragelse, det lille landbrug samt den daglige husholdning o.lign.

 Skibsfartsamlingen belyser dette forhold ved   hjælp af de mange skibsmodeller, der gengiver alle de mange skibstyper, der har haft hjemme på Fanø, ligesom plancher fortæller om sømandens liv året igennem, og fotos giver os et indtryk af livet om bord og i havn. 

Mange af skibene, der var hjemmehørende på Fanø, findes også i samlingens malerier.

Et særkende ved udstillingen af skibsmodeller er, at alle modeller er i samme målestok, således, at en direkte sammenligning af skibenes størrelse er mulig.

Besøg Mitfanoe.dk

Mitfanoe.dk - "Guide til Fanøs historie" er en samling af artikler om livet hjemme på øen, og af sejlskibstiden, illustreret gennem fakta-artikler, erindringer, personbeskrivelser, rejseskildringer og et meget stort udvalg af illustrationer, hovedsageligt fra Sognearkiverne på Fanø.

www.mitfanoe.dk